Jakie są rodzaje bezrobocia?

Categories: Gospodarka

Wyróżnić możemy następujące rodzaje bezrobocia: bezrobocie frykcyjne, bezrobocie koniunkturalne, bezrobocie sezonowe, bezrobocie strukturalne, a także bezrobocie dobrowolne. Wspomniane rozróżnienie pochodzi z literatury przedmiotu. Bezrobocie frykcyjne to rodzaj bezrobocia, które występuje, gdy wolne miejsca pracy oraz bezrobotni współistnieją w tych samych zawodach. Do tej kategorii zaliczyć można na przykład osoby przejściowo bezrobotne, które zakończyły pracę u … Read More